Storytelling over jezelf

Storytelling over jezelf, da’s geen makkie

Nieuwe klanten willen graag weten wie je bent. Ze klikken op je site op het menukopje ‘Over Mij’. Wat verwachten ze te lezen of zien? Een introductie van een persoon. Een eerste kennismaking met degene die ze overwegen een opdracht te geven. Toch rammelt de info op deze pagina nog vaak: het blijkt verleidelijk om in het verhaal ‘Over Mij’ over heel andere zaken te spreken dan over: jezelf.

Dat zie ik aan de pagina’s Over Mij die ik afgelopen tijd nadrukkelijk bekeek voor deze blog. En aan de deelnemers van de Blog Squad die afgelopen weken in de pen klommen en hun worstelingen dapper deelden in de besloten Facebook-groep en tot mooie resultaten kwamen.

Mijn advies bij storytelling over jezelf: hou het simpel.

Waar gaat een Over Mij-verhaal over?

 • Jou
 • Je ervaringen (levenservaring, opleiding, werkervaring)
 • Je vakmanschap en expertise
 • Je keuzes
 • Je inzichten
 • Jouw visie
 • Jouw missie
 • De bonus die jij als expert aan de wereld brengt (je ‘footprint’)

En wat staat er dus niet in?

 • Het verhaal over je merk
 • Het verhaal over je bedrijf
 • Je werkwijze (aanpak, stappenproces)
 • Je klant (en zijn problemen)

Dat zijn andere onderwerpen, voor andere teksten. Die ergens anders op je site horen. Natuurlijk kun je daarnaar verwijzen onder je Over Mij-tekst.

Netwerk

Wat maakt zo’n Over Mij-verhaal sterk?

 • De lengte (kort) en de snelheid. Probeer in een paar pennenstreken mensen bevlogen mee te nemen in jouw persoonlijkheid in de hoedanigheid van je beroepsuitoefening, je vakspecialisatie, ondernemerschap.
 • Laat meteen zien en beleven wat je doet. Dus gebruik een foto van jezelf en iets waar je het in de tekst over hebt. Of zet geen tekst in, maar een video.
 • Gebruik de taal van een gewoon mens en vertel de geschiedenis van een bijzonder individu.
 • Benoem beweegredenen, passies, keuzemomenten, ommezwaaien. Scharnierpunten in jouw leven zijn de zaken waar mensen zich juist voor interesseren, en met name: door welke gebeurtenissen ben je in je huidige vakgebied terecht gekomen en doe je wat je doet?

Wat maakt zo’n verhaal over jezelf zwak?

 • Meteen werven of uitleggen waarom je jou moet inhuren. Dat hoort niet in dit verhaal. Over Mij is bedoeld als introductie van jouw (zakelijke) persoonlijkheid, wat voor geschiedenis je hebt, waardoor ik begrijp dat jij nu een bepaalde beroepsrichting bent ingeslagen.
 • Een onnoemelijke berg info. De grote verleiding om alles te willen vertellen. Doe dat vooral in je eerste versie. Schrijf een verhaal met alles erop en eraan. Laat dat minimaal een dag liggen. Ga vervolgens de tekst uitkleden en aanpassen:
 1. Streep weg:
 • irrelevante zaken
 • zijwegen
 • bijvoeglijke naamwoorden
 • bijwoorden
 • zullen/kunnen/moeten/dienen en andere dwingende werkwoorden
 • informatie die ergens anders op je site thuishoort (in een blog, op een andere pagina)
 1. Versnel:
 • Hak zinnen op in korte stukken, zorg wel dat je het leesritme in stand houdt (test dit door hardop te lezen)
 • Verdeel in lijstjes
 • Gebruik kopjes die aandacht trekken
 1. Laat iemand nalezen. Vraag daarvoor een kritische persoon. Een docent, een zakelijke vriend, een belezen buurvrouw, een scherpe zus, een klant desnoods.

Early

Vermijden in een verhaal over jezelf

 • Een ingewikkelde beschrijving van je vak. Jouw klanten zijn niet dagelijks met jouw business bezig, daarom huren ze je ook in. Heb het eerder over de uitkomst van jouw werkzaamheden: wat lever je op?
 • Organisatietaal en jargon: schrijf ‘gewoon’. Dat betekent niet dat je meteen een Jip-en-Janneke-taal moet gebruiken, maar organisatietaal maakt een tekst wollig en onduidelijk of zelfs volstrekt onbegrijpelijk.
 • Allerlei overwegingen breedsprakig toelichten. Filosofieën. Laat ze weg en grijp een lezer meteen bij de kladden.
 • Te veel informatie over jezelf die irrelevant is voor de context waarin je je verhaal aanbiedt. Het is geen cv waarin je ook je hobby’s en vrijwilligerswerk nog noemt. Dat kun je best ergens laten terugkomen onder een kopje ‘en verder’
 • Algemeenheden en clichés. Jeukwoorden. Daar heb je zelf soms het oog niet meer voor, laat vooral een ander ze er dan uit vissen.
 • Negatieve dingen over jezelf roepen. Je slechte eigenschappen benadrukken.

Goede vondsten

 • Jezelf aan de hand van (ietwat afwijkende en daardoor fascinerende) trefwoorden voorstellen. Zie de aanpak van Manilde Mathijsse.
 • De naam van je bedrijf als uitgangspunt nemen om uit te leggen waar jij voor staat.
 • Je levensmotto benoemen – of zelfs als uitgangspunt nemen.
 • Twee handige persoonlijke tips geven, zoals Marieke Hengelaar.
 • Meteen een link naar je persoonlijke blogs onderaan je Over Mij-tekst.
 • Beginnen met een beeld uit je jeugd om te laten zien dat je nog steeds doet wat je toen al deed (zoals Elise Bakker). Extra geinig met een foto van toen.
 • Een Over Mij-verhaal jaarlijks herzien helpt je steeds weer ontdekken of je veranderd bent in je ondernemerschap of je kijk op je vak. En mooie starter voor het nieuwe jaar.

Heb jij een verhaal over jezelf waar je trots op bent?

Deel het met ons! Deel de link op Facebook.